Địa chỉ: : - Cơ sở 1: 321 Tôn Đản, Cẩm Lệ,Đà Nẵng 

Cơ sở 2: 127 Nguyễn Khoa Chiêm, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Cơ sở 3: 143 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng

Cơ sở 4: 02 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại : 3888348-3636777-3626799-3799679

Fax: 0236 3888 349

Hotline: 1800.555.534

Email: info@homebread.com,lamttm@doticom.onmicrosoft.com

Website: http://homebreadbakery.com/